• Jaap de Vries

Start Koploperproject Hoogeveen - De Wolden

Bijgewerkt: nov 5

In samenwerking met onder meer de gemeente Hoogeveen, de provincie Drenthe en Rabobank Het Drentse Land, starten we in het najaar van 2020 een nieuw Koploperproject. Bedrijven en andere organisaties uit Hoogeveen - De Wolden die op een praktische en inspirerende manier met duurzaam ondernemen aan de slag willen, kunnen zich nu aanmelden.





Toekomstbestendig ondernemen


Steeds meer ondernemers willen zelf een bijdrage leveren aan verduurzaming. Duurzaam en maatschappelijk verantwoord ondernemen is niet alleen een voorwaarde voor het bestaansrecht van bedrijven, maar gaat ook over tijdig voorsorteren op de transitie naar de nieuwe economie: klimaatneutraal, circulair en inclusief. Duurzaam ondernemen is dus vooral toekomstbestendig ondernemen. De coronacrisis laat ook zien dat een duurzamere koers meer nodig is dan ooit.


Waarom Koplopers?


De transitie naar een duurzame economie gaat niet vanzelf. Overheden kunnen bedrijven stimuleren en faciliteren, maar het werkt het beste als ondernemers elkaar overtuigen en enthousiast maken voor duurzaam ondernemen. Er zijn Koplopers nodig die het voortouw nemen en het peloton meetrekken. 


Initiatief


De Koploperprojecten zijn in 2010 gestart door Jaap de Vries van DZyzzion. Sindsdien zijn er al meer dan 45 Koploperprojecten uitgevoerd in meerdere provincies, met meer dan 400 deelnemers.


Voor wie?


Het Koploperproject richt zich in de eerste plaats op vooruitstrevende mkb-bedrijven met een omvang van minimaal 10 medewerkers. Maar ook andere organisaties, zoals zorg- of onderwijsinstellingen of gemeenten doen regelmatig mee. Door deelname aan het project krijgen ze de kennis, tools en een netwerk om (nog) duurzamer te gaan ondernemen.


"In onze Koplopergroep zijn we allemaal klant van elkaar geworden. De bijeenkomsten zijn hartstikke leuk, je leert van elkaars hobbels en uitdagingen en dat schept een band. MVO heeft bezit van ons bedrijf genomen. Ik ben er van overtuigd dat er zonder maatschappelijk verantwoord ondernemen geen toekomst is voor je bedrijf".
Michiel van der Stel, Van Ginkel Groep Hoogezand.

Wat houdt het project in?


Op basis van een uitgebreide nulmeting met de DuOn-Scan stellen we een Duurzaamheidsprofiel op, waarmee de deelnemer precies weet wat er al goed gaat en wat er verbeterd kan worden. Met de Milieubarometer brengen we de milieuprestaties (waaronder de CO2-footprint) kwantitatief in kaart. Vervolgens stellen we een praktische Duurzaamheidsagenda op, de DuOn-Agenda. Daarmee wordt duurzaam ondernemen een permanent verbeterproces in plaats van een serie losse acties. Tenslotte werken de deelnemers aan het verbeteren van hun mvo-communicatie. In een aantal interne bijeenkomsten delen de deelnemers de tussentijdse resultaten met elkaar. In een slotsymposium worden hun ervaringen gedeeld met andere bedrijven uit de regio. Zo leren de deelnemers van elkaar, breiden ze hun netwerk uit en ontstaan nieuwe samenwerkingen. We zorgen ook voor de nodige positieve publiciteit voor de Koplopers.


Extra voordelig


De deelnamekosten bedragen €3.000 excl. btw *. Bedrijven kunnen voor deze ronde nog (onder voorwaarden) gebruik maken van een voucher ter waarde van €2.000 van het programma ‘Ik Ben Drents Ondernemer’ (IBDO) van de provincie Drenthe. Daarmee is deelname nu extra voordelig.


* excl. een startlicentie voor de Milieubarometer (€133,-)


Aanmelden


Er is ruimte voor 10 tot maximaal 15 deelnemers, dus meld je snel aan via deze link. We verwachten in het aankomend voorjaar van start te gaan en het project eind 2021 af te ronden. Zodra er voldoende deelnemers zijn, plannen we een datum voor een startbijeenkomst.


Partners


Het Koploperproject Hoogeveen - De Wolden wordt uitgevoerd door Jaap de Vries van DZyzzion, in samenwerking met Jolanda Howell van Met Groene Ogen. Het project wordt mede mogelijk gemaakt door de gemeente Hoogeveen, de provincie Drenthe, Rabobank Het Drentse Land, IBDO, Natuur- en Milieufederatie Drenthe en MVO-Platform Noord.




Meer informatie


Heb je nog vragen? Neem dan gerust contact op met Jaap de Vries van DZyzzion: info@DZyzzion.nl of telefonisch: 0655 837273.