top of page

ISO 26000

 

Internationale richtlijn voor MVO

 

ISO 26000, de internationale richtlijn voor maatschappelijke verantwoordelijkheid van organisaties, biedt ondersteuning voor implementatie van MVO. ISO 26000 geldt voor alle typen organisaties, groot en klein, publiek en privaat en geeft internationaal overeengekomen definities, principes en kernthema’s op het terrein van MVO. Organisaties worden aangemoedigd om verder te gaan dan hun wettelijke verplichtingen. De richtlijn is zo opgezet dat deze aanvullend is op diverse bestaande normen en richtlijnen, zoals OSHAS en ISO 14001, en is nadrukkelijk niet bedoeld voor certificeringsdoeleinden. Wel is het mogelijk om erkenning te krijgen voor uw inspanningen via de ISO 26000 Zelfverklaring.

 

NEN

 

De richtlijn kan besteld worden via de website van NEN. Naast de volledige richtlijn, zijn er enkele handige uitgaven die bedrijven kunnen helpen om ISO 26000 toe te passen. Zie de kolom hiernaast.

 

Duurzame winst voor MKB

 

Samen met internationaal ISO 26000 expert Hans Kröder, schreef Jaap de Vries het boek Duurzame Winst voor MKB, waarmee ook kleinere bedrijven op een eenvoudige manier de richtlijnen kunnen toepassen in hun business. Zie ook onze pagina Publicaties.

 

Aan de slag ...

 

Wilt u op op een praktische manier duurzaam ondernemen met ISO 26000, kijk dan op de pagina over duurzaam ondernemen, of neem contact op ...

NEN-publicatie MVO volgens ISO 26000

De 100 meest gestelde vragen over MVO volgens ISO 26000. Een handig boekje met een duidelijke uitleg van alle begrippen, door Louise Bergenhenegouwen en Dick Hortensius.

NEN-publicatie De implementatie van MVO

Praktijkcases en praktische tools voor MVO volgens ISO 26000, door Pierre Hupperts en Hans Kröder

Aanbieding van het boek Duurzame Winst voor MKB aan Hans Biesheuvel van MKB Nederland
Gids Duurzame Winst voor MKB

Duurzame Winst voor MKB, speciaal voor het midden- en kleinbedrijf, door Hans Kröder en Jaap de Vries

Aanbieding van het boek Duurzame Winst voor MKB door Jaap de Vries (l) en Hans Kröder (r) aan Hans Biesheuvel van MKB Nederland

bottom of page