top of page

Duurzame winst

 

Duurzaamheid moet ..

 

Duurzaam ondernemen wordt steeds meer een 'licence to operate', een voorwaarde om te kunnen ondernemen. Vijf jaar geleden antwoordden veel ondernemers dat hun klanten niet of nauwelijks vroegen naar MVO. Nu is dat anders. Niet alleen de overheid en maatschappelijke organisaties eisen het steeds vaker, maar ook bedrijven onderling vragen steeds vaker om duurzaam en maatschappelijk verantwoord ondernemen. Omdat ze het belangrijk vinden en omdat hun eigen verhaal niet geloofwaardig overkomt als hun ketenpartners duurzaamheid niet serieus nemen. Last but not least, worden ook consumenten steeds kritischer als het gaat om het het maatschappelijk gedrag van bedrijven. Dus, ondernemers die het niet goed voor elkaar hebben, zullen vroeg of laat het onderspit delven.

 

Duurzaamheid hoort ..

 

Duurzaam ondernemen is ook simpelweg netjes ondernemen. Van normen en waarden. Van ethisch gedrag. Dat heeft ook te maken met de tijdsgeest. We gooien toch tegenwoordig ons afval ook niet meer gewoon op straat. Vroeger was dat heel gewoon, omdat niemand snapte dat dat misschien wel eens een probleem zou kunnen opleveren. Over een paar jaar zal het net zo gewoon zijn dat je als bedrijf je CO2-footprint zoveel mogelijk beperkt en rekening houdt met mensen elders in de wereld.

 

Duurzaamheid loont !!

 

Het mooie is dat duurzaam ondernemen ook heel veel voordelen opleveren voor uw bedrijf als u het goed aanpakt:

 

  • Financieel: vergroting van de winst, toegang tot krediet, subsidies en fiscale voordelen, kostenbesparingen etc.

  • Positie in de markt: imagoverbetering, voorblijven op de concurrentie, vergroting van marktaandeel, aanboren van nieuwe markten voor duurzame producten en diensten, meer kansen bij duurzaam inkopen door de overheid, vergroting klanttevredenheid etc.

  • Interne processen: Vergroting medewerkertevredenheid, arbeidsproductiviteit, aantrekkelijkheid voor de arbeidsmarkt, efficiëntie van productieprocessen, kwaliteitsverbetering, goede verhouding met overheid, anticiperen op strenger wordende regelgeving etc.

  • Innovatie en ontwikkeling: meer inzicht in kansen en risico's, vergroting van de innovatiekracht en het aanpassingsvermogen, aangaan van betekenisvolle partnerships, goed gevoel etc.

 

Dat is meervoudige duurzame winst!

 

Aan de slag ...

 

Wilt u ook meer duurzame winst voor uw bedrijf? Neem contact op en wij helpen u graag. Bijvoorbeeld met de DuOn-Scan. Daarmee maken we een complete nulmeting van uw bedrijf en brengen direct de mogelijke voordelen volgens de hiervoor genoemde indeling inzichtelijk. 

Duurzaam ondernemen is een licence to operate
Duurzaam ondernemen hoort

Voorbeelden van duurzame winst door MKB-bedrijven vindt u in ons boek Duurzame Winst voor MKB. Ook voor grote bedrijven en organisaties interessant! Klik op het boek voor meer informatie.

Duurzame Winst voor MKB
bottom of page