top of page

Milieumangement

 

Wat is een milieumanagementsysteem?

 

Een milieumanagementsysteem is, bij voorkeur, een onderdeel van uw algemene managementsysteem en richt zich specifiek op het beheersen en verbeteren van uw prestaties op milieugebied. Hierbij staan twee belangrijke uitgangspunten centraal:

 

  • Voldoen aan wet- en regelgeving en het beheersen van milieurisico’s.

  • Streven naar een permanente verbetering van de milieuprestaties van uw organisatie.

 

Verbetercyclus

 

Een Milieumanagementsysteem kent een permanente verbetercyclus (plan-do-check-act). U meet uw milieuprestaties, onderneemt actie, meet de resultaten enzovoorts. Als u de Milieubarometer toepast heeft u al een goede start voor het opzetten van een eenvoudig milieumanagementsysteem. Het is ook mogelijk om hiervoor een certificaat te behalen.

 

ISO 14001

 

Wilt u verder gaan, dan kunt u uw systeem inrichten volgens een bepaalde norm. De meeste bekende norm voor milieumanagementsystemen is ISO 14001. Dit is een internationaal geaccepteerde norm die aangeeft waaraan een goed milieumanagementsysteem zou moeten voldoen. Desgewenst kan een milieumanagementsysteem ook worden gecertificeerd volgens deze norm. Dat kan vooral zinvol zijn als uw markt daarom vraagt, maar het kan ook voor u zelf een bekroning zijn voor uw inspanningen op milieugebied. Voorheen werd ISO 14001 vooral toegepast bij grote bedrijven, maar door een vereenvoudigde aanpak is het tegenwoordig ook voor kleinere bedrijven goed bruikbaar. Zie bijvoorbeeld dit informatieblad van het SCCM.

 

Branches

 

Naast ISO 14001 zijn er milieumanagementsystemen speciaal voor bepaalde branches ontwikkeld. Zo is er voor zorginstellingen de Milieuthermometer van het Milieu Platform Zorgsector. Voor de Horeca is er Green Key.

 

Aan de slag …

 

DZyzzion helpt u graag op weg om de juiste keuzes te maken, uw milieumanagementsysteem op te zetten en u voor te bereiden op een eventuele certificering. Dat doen we altijd op een manier die het beste past bij uw bedrijf of organisatie. Wilt u weten hoe? Neem dan contact op.

Afvalbeheer is ook een aspect van milieumanagement
Verbetercyclus
ISO logo
Milieuplatform zorg
Greenkey
bottom of page