top of page

MVO-verslaglegging

 

Vertel uw verhaal

 

Bent u enige tijd op weg met duurzaam ondernemen, dan wilt u uw vorderingen ook delen met de wereld en vooral aan uw veeleisende klanten laten zien dat u goed bezig bent. Soms is het zelfs noodzakelijk, omdat klanten in aanbestedingen vragen naar uw MVO-beleid of een MVO-verslag. In andere gevallen kan het op zijn minst een pré zijn om in aanmerking te komen voor opdrachten. Hieronder laten we een aantal tools zien, waarmee u een goed MVO-verslag kunt opstellen. Maar in alle gevallen geldt: vertel uw eigen verhaal. Laat zien dat u op een authentieke manier met duurzaamheid aan de slag bent en het niet alleen doet om de opdracht binnen te halen. Zie ook MVO-communicatie.

 

GRI-richtlijnen

 

Het Global Reporting Initiative (GRI) is een internationale organisatie die richtlijnen voor duurzaamheidsverslaggeving opstelt. De missie van GRI is om duurzaamheidsverslaggeving voor alle organisaties – ongeacht omvang, sector of locatie – net zo routinematig en vergelijkbaar te maken als financiële verslaggeving. De GRI-richtlijnen worden vooral door grote bedrijven gebruikt. Voor MKB-bedrijven heeft GRI in 2014 een (Engelstalige) aangepaste handreiking opgesteld: Ready to report?

 

High 5!

 

Al in 2004 is een Nederlandse vertaling van het High 5! handboek voor kleine en middelgrote bedrijven verschenen. Dit handboek biedt een praktisch stappenplan om tot MVO verslaggeving te komen, aansluitend bij de GRI-richtlijnen.

 

DuOn-Scan

 

Heeft u een Duurzaamheidsprofiel laten opstellen met behulp van de DuOn-Scan? Dan kunt u dit profiel ook eenvoudig in eigen bewoordingen omzetten naar een MVO-verslag, dat u jaarlijks kunt updaten. Het hoeft niet zo ingewikkeld te zijn.

 

ISO 26000 zelfverklaring

 

Werkt u aan MVO volgens ISO 26000, dan kunt u dit ook kenbaar maken via een zogenaamde ISO 26000 zelfverklaring, die u kunt publiceren op het Publicatieplatform ISO 26000 van het NEN. Eventueel kunt u de zelfverklaring door een externe partij laten beoordelen (verificatie). De zelfverklaring is nadrukkelijk geen certificering of keurmerk.

 

Aan de slag ...

 

Misschien kunt u direct met een van de hiervoor genoemde tools uit de voeten. Heeft u toch hulp nodig? Neem dan contact op en wij helpen u graag verder.

 

 

Vertel uw eigen MVO-verhaal
Ready to report handleiding voor duurzaamheidsverslaggeving voor MKB
High 5! handboek
Meer informatie over de DuOn-Scan
Handleiding zelfverklaring ISO 26000 NEN
bottom of page