top of page

CO2-prestatieladder

 

Certificering
 

Het kan nuttig zijn om uw CO2-beleid te laten certificeren door een onafhankelijke instantie. Het gebeurt steeds vaker dat externe partijen, vooral de overheid, hierom vragen. Een veel gebruikt certificaat is dat van de CO2-prestatieladder. Dit systeem is enige jaren geleden door spoorbeheerder ProRail in het leven geroepen om hun aannemers aan te sporen om CO2 te reduceren. Sindsdien is het gebruik ervan sterk gegroeid. Aanvankelijk vooral in de aannemerij, maar het wordt ook steeds vaker in andere sectoren toegepast. Inmiddels is het beheer in handen gegeven van de onafhankelijke stichting SKAO.

 

Aanbestedingen

 

Het instrument wordt door opdrachtgevers en opdrachtnemers veel gebruikt bij aanbestedingen. Het basisprincipe van de ladder is dat inspanningen van bedrijven worden gehonoreerd. Een hogere score op de ladder wordt beloond met een concreet voordeel in het aanbestedingsproces, in de vorm van een fictieve korting op de inschrijfprijs. De trede die een bedrijf heeft bereikt op de CO2-Prestatieladder vertaalt zich in een gunningvoordeel. Hoe hoger de trede of het niveau op het certificaat, hoe meer voordeel het bedrijf krijgt bij de gunningsafweging. De aanbestedende organisatie bepaalt het gunningsvoordeel per niveau van de ladder.

Overheden

Steeds meer overheden kiezen er ook voor om zich te laten certificeren voor de CO2-Prestatieladder, om daarmee meer grip te krijgen op hun eigen CO2-management en zo tevens het goede voorbeeld te geven aan bedrijven. Ook voldoen ze hiermee gelijk aan de EED-verplichting. Zie de website van de VNG voor meer informatie over de voordelen van certificering voor overheden. DZyzzion heeft jarenlange ervaring met verduurzamingstrajecten bij gemeenten en helpt uw organisatie graag om zich op een praktische manier voor te bereiden op de certificering. Zie hier de presentatie die Jaap de Vries onlangs hield in een online workshop voor de VNG.

 

Aan de slag ...

 

Meer weten? Of direct aan de slag met de CO2-prestatieladder? Neem dan gerust contact op. DZyzzion begeleidt u snel en efficiënt bij alle benodigde stappen om te komen tot certificering. Op basis van een korte (telefonische) kennismaking, stellen voor u graag een vrijblijvende offerte op, met een vaste prijs. Zo weet u altijd waar u aan toe bent.

CO2-prestatieladder
Certificaat CO2-Prestatieladder Jaap.png
Quote symbol 2.jpg

Mede dankzij de professionele ondersteuning en deskundigheid van DZyzzion is het ons gelukt om het certificaat niveau 3 van de CO2-Prestatieladder te behalen. Het tijdpad was krap, de voorbereiding van onze kant had beter gekund, maar met de zeer prettige en dedicated support van Jaap de Vries staan wij trots op de CO2-Prestatieladder, dank Jaap.

André Arends

GMP Groep/PARO Amsterdam

Quote symbol 2.jpg

​Door de ruime ervaring met de CO2-Prestatieladder levert DZyzzion de benodigde structuur en kan het proces tot aan certificering effectief doorlopen worden.

Gijs Esders

Friesland Lease Drachten

Quote symbol 2.jpg

Dankzij de kennis en ondersteuning van DZyzzion in de persoon van Jaap de Vries hebben wij een grote stap gemaakt naar het in beeld brengen van onze CO2 uitstoot met als positieve beloning het behalen van ons CO2 prestatieladder certificaat niveau 3. Door Mechielsen Oldehove BV bewust groen te maken denken wij een bijdrage te kunnen leveren aan een beter milieu en een gezonder leefklimaat voor onze kinderen!

Jan Rosema

Mechielsen Oldehove

Quote symbol 2.jpg

DZyzzion heeft ons, met hun ervaring met de normering en de duidelijke communicatie en rapportage, met succes begeleid naar de CO2 Prestatieladder trede 3 certificering. Altijd snelle en adequate feedback op onze vragen. We zien uit naar een verdere samenwerking op het gebied van duurzaam ondernemen.

Sjouke Henstra

Aannemingsmaatschappij Daniël Pijnacker Kollum

bottom of page