top of page

Duurzame innovatie

 

Goed ontwerp

 

Duurzaamheid wordt ook steeds belangrijker als het gaat om producten en productieprocessen, of het nu gaat om het ontwerpen van een gebouw, auto, verf of een stofzuiger. Vroeger ging het vooral om het verminderen van de milieubelasting van een product. Tegenwoordig ligt de focus vooral op de meerwaarde die een product kan toevoegen voor mens, milieu en economie. Duurzaamheid wordt zo een inspiratiebron voor innovatie. We noemen hieronder kort een aantal gangbare benaderingen.

 

Levenscyclusanalyse

 

Om de impact van een product op het milieu te bepalen wordt vaak gebruik gemaakt van een levenscyclusanalyse (LCA). Hierbij wordt de impact van een product geanalyseerd vanaf de winning van de grondstoffen, via productie en gebruik tot en met de afvalverwerking of het hergebruik. Hiervoor worden speciale rekenmodellen gebruikt. Lees meer ...

 

Cradle to Cradle

 

In de Cradle to Cradle (C2C) filosofie dienen producten zodanig te worden ontworpen dat ze op een hoogwaardige manier kunnen worden hergebruikt of als voedsel dienen voor ecologische kringlopen (afval = voedsel). Er worden twee kringlopen onderscheiden: een technische cyclus en een ecologische cyclus. Belangrijk is dan dat het product zo wordt ontworpen dat de componenten en materialen na gebruik weer kunnen worden gescheiden en opnieuw gebruikt. Bovendien mogen geen giftige stoffen worden toegepast. Deze benadering blijkt niet alleen veel voordelen op te leveren voor mens en milieu, maar ook op economisch gebied veel kansen te bieden. Lees meer ...

 

Circulair ondernemen

 

Sinds enkele jaren wordt de term circulaire economie steeds vaker gebruikt. Deze komt grotendeels op hetzelfde neer als C2C. Maar C2C is een beschermd (keur)merk. Niet iedereen kan er zomaar gebruik van maken. De term circulaire economie is een meer algemene term. In het kader van de circulaire economie wordt ook meer gekeken naar de omschakeling van bezit naar gebruik. Producten worden dan gehuurd of geleased, maar blijven eigendom van de fabrikant, die daardoor ook eigenaar van de grondstoffen blijft. Deze heeft er dus belang bij dat de grondstoffen terug komen in de cyclus. Dit vraagt om nieuwe businessmodellen voor circulair ondernemen. Natuurlijk draait de circulaire economie ook volledig op duurzame energie. Lees meer ...

 

Biobased economy

 

De biobased economy richt zich vooral op de eerder genoemde ecologische cyclus en de transitie van een 'fossil-based' economie naar een 'bio-based' economie. Het gaat met name over het gebruik van biomassa voor niet-voedsel toepassingen. Lees meer ...

 

Biomimicry

 

Bij biomimicry (in het Nederlands ook 'bionica' of 'biomimetica') wordt de natuur gebruikt als inspiratiebron voor productontwerp. Het idee is dat de natuur in miljoenen jaren tijd voor bijna alle problemen al een oplossing heeft gevonden. Vaak heeft de natuur ook veel slimmere en efficëntere oplossingen gevonden dan die welke onze industrie nu nog toepast. Zo vliegt een vogel bijvoorbeeld vele malen energiezuiniger dan een vliegtuig. Lees meer ... en hier ...

 

Cleantech

 

Cleantech is een verzamelnaam voor alle nieuwe producten, processen en diensten die bijdragen aan een schoner milieu. Dit heeft uiteraard veel raakvlakken met de voornoemde benaderingen. Lees meer ...

 

Aan de slag ...

 

Afhankelijk van het specifieke product, vergt duurzame productontwikkeling veel gespecialiseerde kennis uit tal van disciplines. In elk geval vergt het veel creativiteit. Dat hebben wij zeker in huis. We denken graag met u mee om de juiste aanpak te vinden en de meest geschikte partijen aan boord te krijgen. Neem contact op met ons en we helpen u graag de juiste keuzes te maken.

 

Basketbalschoen van Nike gemaakt van restmateriaal

Basketbalschoen van Nike, volledig gemaakt van restmateriaal

Levenscyclusanalyse
Cradle to Cradle (C2C)
Circulaire economie diagram

Circulaire economie diagram. Klik voor een vergroting

Biomassa voor brandstofproductie
De vleugeltip van vliegtuigen is afgeleid van vogelvleugels en zorgt voor veel brandstofbesparing
bottom of page