MVO bij DZyzzion

 

'Walk your talk'

 

Door middel van vele mooie projecten werken we dagelijks, samen met vele partners, aan een betere wereld (lees hier onze visie en missie). Dat is onze core business. Natuurlijk maken we daarnaast zelf ook bewuste keuzes als het gaat om onze eigen bedrijfsvoering. Walk your talk!

 

Vaak horen we van kleine ondernemers dat zij toch weinig verschil kunnen maken. Maar als je thuis bewust omgaat met energie of afval, of een goed doel steunt, kun je dat toch als klein bedrijf of zzp’er ook?

 

Wij onderschrijven de MVO-principes uit ISO 26000 en maken bewuste keuzes als het gaat om people en planet.

 

  • DZyzzion verstrekt aan klanten open en eerlijke informatie over te leveren diensten. De offertes zijn zeer transparant en de algemene leveringsvoorwaarden worden altijd meegeleverd. Via de website kunnen klanten zien wat DZyzzion doet om zelf zo duurzaam mogelijk te ondernemen.

  • DZyzzion opereert in een netwerk van zelfstandig professionals en bedrijven. We werken samen op basis van een gezamenlijk doel en passie. We maken eerlijke en zakelijke afspraken over te verrichten werk, vergoedingen etc.

  • DZyzzion kijkt bij inkoop altijd kritisch naar het beleid van de leverancier op het gebied van milieu en sociale thema’s. Bij voorkeur kopen we bij lokale leveranciers. Voor producten die van ver komen, maken we zoveel mogelijk gebruik van Fair Trade.

  • De website van DZyzzion wordt CO2-neutraal gehost bij Greenhost, een provider die actief werkt aan internetvrijheid en andere sociale thema’s. We gebruiken Ecosia als (energieneutrale) zoekmachine, waarmee herbebossingsprojecten mogelijk worden gemaakt.

  • DZyzzion bankiert bij de Triodos Bank, een van de duurzaamste banken van Nederland.

  • DZyzzion streeft ernaar om de eigen milieuprestaties te optimaliseren. De milieubelasting wordt bijgehouden met de Milieubarometer.

  • DZyzzion produceert vrijwel geen afval. Door zoveel mogelijk digitaal te werken, is het papierafval te verwaarlozen. Het kleine beetje papier dat we nog wel gebruiken is voorzien van het EU Ecolabel. De visitekaartjes zijn gedrukt op duurzaam Stone Paper.

  • DZyzzion opereert sinds 1 juli 2016 geheel fossielvrij, door volledig elektrisch te rijden (zie nieuwsitem) en daarbij de benodigde stroom op te wekken met zonnepanelen. Per saldo leveren we bijna 3.000 kWh per jaar terug. De stroom die 's nachts en in de winter wordt ingekocht is 100% groene stroom uit Nederlandse wind van Greenchoice. De kantoorruimte wordt verwarmd met infraroodpanelen, waardoor we geen aardgas gebruiken.

  • De milieuprestaties van DZyzzion worden bijgehouden met de Milieubarometer. De CO2-emissie van de afgelopen jaren was al minimaal, maar is toch gecompenseerd via de Gold Standard, waarmee tevens geïnvesteerd wordt in ontwikkelingsprojecten. Sinds 1 juli 2016 is de CO2-emissie zelfs negatief, waardoor compensatie niet meer nodig is.

  • Klik hier voor onze openbare CO2-footprint en het volledige Milieubarometerrapport over 2019.

 

We staan altijd open voor nieuwe mogelijkheden. Suggesties? Laat het ons weten.

 
Tesla Model S van DZyzzion
Link naar de website van MVO Nederland

DZyzzion is partner van MVO Nederland Download hier ons MVO-manifest.

Link naar de ambitie verklaring van DZyzzion op de website van Ambitie 2020

DZyzzion is deelnemer aan het project Ambitie 2020 van MVO-Nederland. Klik hier voor het volledige ambitiedocument.

Link naar de website van de Milieubarometer

De milieuprestaties van DZyzzion worden gemeten met de Milieubarometer. We gebruiken dit instrument ook veel bij de advisering van bedrijven en andere organisaties. Download hier het Milieubarometerrapport van DZyzzion voor 2019.

Klimaatcoalitie logo

DZyzzion is partner van de Nederlandse Klimaatcoalitie. Dit is een initiatief van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu, MVO Nederland, Klimaatverbond Nederland en Natuur & Milieu. De deelnemers – bedrijven, overheden en andere organisaties – aan deze coalitie hebben zo snel als mogelijk, maar uiterlijk in 2050, hun eigen bedrijfsvoering klimaatneutraal én betrekken daarbij actief hun partners of doelgroepen (leveranciers, klanten, burgers). Partners zijn daarmee ambassadeur van deze ambitie. Klik hier voor de brochure en de code of conduct.

In 2017 won DZyzzion de Klimaatprijs van de Nederlandse Klimaatcoalitie!

Lees meer ...

DZyzzion wint de Klimaatprijs 2017 van de Nederlandse Klimaatcoalitie

DZyzzion is partner van de MVO-Alliantie Noord-Nederland en ontving op 14 juni 2018 een MVO-certificaat. Ook goed bezig met MVO? Vraag dan hier het certificaat aan.

MVO-certificaat DZyzzion thumbnail.png