top of page

MVO-beleid

 

Richting geven

 

Na het uitvoeren van onze DuOn-Scan beschikt u over een compleet Duurzaamheidsprofiel van uw bedrijf of organisatie. Daarmee heeft u alle ingrediënten voor het opstellen van een MVO- of duurzaamheidsbeleid. Dat klinkt zwaar, maar het betekent niets anders dan dat u heldere keuzes maakt, prioriteiten stelt en richting geeft aan uw activiteiten op dit gebied. Zo’n beleid is maatwerk en wordt afgestemd op de omvang en aard van uw bedrijf of organisatie. Voor een klein MKB-bedrijf kan dat prima in een paar A4’tjes of een tekst op uw website. Voor een grote organisatie zal het uitgebreider zijn en ook zal meer aandacht worden besteed aan borging en inbedding in de organisatie. Hoe uitgebreid uw beleid moet zijn, is natuurlijk ook afhankelijk van de eisen die de markt aan uw bedrijf stelt. Dat kan per branche sterk verschillen. Maar altijd geldt: hoe korter hoe beter. Het gaat om de overtuigingskracht!

 

Het belang van een visie

 

Veel ondernemers vinden het opstellen van een visie en missie maar zweverig. Het gaat tenslotte om geld verdienen. Dat laatste klopt ten dele, want u bent niet voor niets ondernemer geworden. Maar, onderzoek laat zien dat zo'n 60% van de bedrijven failliet gaat door gebrek aan visie en idealisme. Dit blijken de twee belangrijkste eigenschappen te zijn die leiden tot zakelijk succes. Geld verdienen volgt dan vaak vanzelf. Overigens blijken MVO-koplopers vaak financieel duidelijk beter te presteren dan andere bedrijven,

Veel bedrijven halen visie en missie door elkaar. Vaak zijn het wollige omschrijvingen van allerlei waarden, waarbij niet eens duidelijk is wat de visie en wat de missie is.

Een goede visie is een inspirerend vergezicht van hoe u de toekomst van de wereld en uw eigen sector/markt over pakweg 20 tot 30 jaar ziet. 

 

Uw missie

 

Pas als u deze toekomst helder voor ogen heeft, kunt u uw missie opstellen. Die beschrijft welke rol uw bedrijf of organisatie speel bij het realiseren van deze toekomst: wat draagt uw bedrijf positief bij aan de wereld, welke waarde voegt u toe voor mens, milieu en economie? In de huidige tijd van snelle veranderingen en transitie naar een andere en duurzamere economie, zullen de bedrijven die deze vraag het beste weten te beantwoorden, het meest succesvol zijn. Houd de missie heel compact en maak deze zo concreet en meetbaar (impact) mogelijk. Kunt u na zoveel jaar zeggen mission accomplished?

 

- Lees hier de visie en missie van DZyzzion -

 

Strategie

 

Hoe gaat u uw missie realiseren? Welke stappen gaat u zetten? Wat zijn uw doelen en ambities voor de verschillende MVO-thema's? Wat zijn uw prioriteiten? Hoe passen de SDG's (zie rechterkolom) hierin? Ook hierbij helpt uw Duurzaamheidsprofiel. U kunt dit vrij eenvoudig vertalen naar een MVO-strategie. Per onderwerp kunt u kort aangeven hoe ver u bent, wat uw doelen en ambities zijn en wat u daarvoor gaat doen.

 

Aan de slag …

 

Het kan best lastig zijn om een goed MVO-beleid op te stellen, zeker als dat niet uw dagelijkse business is. DZyzzion helpt u graag verder. Wij verdiepen ons goed in uw organisatie, om samen met u te komen tot een MVO-beleid dat helemaal bij u past. Neem gerust contact op en vraag ons naar de mogelijkheden.

Visie actie en communicatie

In een goede MVO-strategie zijn drie dingen essentieel:

 

  • Visie: waar wilt u naar toe?

  • Actie: hoe gaat u dat aanpakken?

  • Communicatie: hoe brengt u dat over?

 

MVO-beleid gaat vooral over de visie op de toekomst van de samenleving en die van uw bedrijf. Zie ook:

 

"Tesla’s mission is to accelerate the world’s transition to sustainable energy"

Elon Musk

Please reload

Tesla model S charging

"Onze missie is om zoveel mogelijk mensen en bedrijven in de bebouwde omgeving onafhankelijk te maken van fossiele energie"

Luuk Dijkhuis

Please reload

De Sustainable Development Goals van de VN kunnen ook een goede inspiratiebron zijn om een visie op de toekomst te formuleren en de missie van uw bedrijf te bepalen.

SDG_POSTER-%23NonUN%23_NL_edited.jpg
bottom of page