Milieubarometer

 

Online tool

 

De Milieubarometer is een online meetinstrument van de Stichting Stimular. Het maakt de milieuprestaties van de interne bedrijfsvoering van een bedrijf eenvoudig en snel zichtbaar, aan de hand van gegevens over energie, water, afval, emissies en eventueel transport en papierverbruik. In één oogopslag wordt duidelijk welke milieuaspecten het meest bijdragen aan de totale milieuscore en milieukosten van een bedrijf. Het onderdeel CO2-meter berekent en toont de CO2-uitstoot van de bedrijfsactiviteiten. Grafieken maken het eenvoudiger prioriteiten te stellen bij het nemen van milieumaatregelen en het terugdringen van de CO2-uitstoot en de milieukosten. Bovendien helpt de Milieubarometer bij het communiceren over de milieuprestaties, zowel binnen uw bedrijf als met externe partijen, zoals vergunningverleners en handhavers van de gemeente.

 

Milieumanagementsysteem

 

Met de milieubarometer legt u de basis voor een eenvoudig milieumanagementsysteem waarmee u uw milieuprestaties continu kunt verbeteren.

 

Certificeren

 

Als u een een abonnement heeft op de Milieubarometer kunt u dit, bijvoorbeeld op uw website, kenbaar maken door middel van het logo milieubarometerbedrijf. Nadat u de Milieubarometer enige tijd serieus gebruikt heeft, kunt u deze eventueel laten certificeren.

 

Ervaring

 

DZyzzion heeft al meer dan 300 bedrijven en organisaties op weg geholpen met de Milieubarometer. We hebben dan ook veel ervaring met dit instrument.

 

Milieubarometer in het Koploperproject

 

De combinatie van de Milieubarometer en de DuOn-Scan is erg effectief en wordt in de Koploperprojecten gebruikt om de nulmeting van de deelnemers uit te voeren.

 

Korting

 

De Milieubarometer werkt met een startabonnement dat per jaar kan worden verlengd. Bedrijven die via DZyzzion aan de slag gaan met de Milieubarometer krijgen een stevige korting op het startabonnement. Sommige gemeenten en brancheorganisaties bieden gratis startabonnementen aan. Klik hier voor een overzicht.

Ook praktisch aan de slag met het meten van uw milieuprestaties? Neem dan even contact op.

Milieubarometer logo
Milieugrafiek uit de Milieubarometer
Milieugrafiek (staafdiagram) uit de Milieubarometer
Milieubarometerbedrijf logo
Milieubarometer certificaat
Logo Koploperproject dzyzzion kleuren-pn