top of page

Sociaal ondernemen

 

Maatschappelijke impact

 

Volgens ISO 26000 horen bedrijven en organisaties zich bewust te zijn van hun sociale impact op de maatschappij en te streven naar een zo groot mogelijke positieve impact. De richtlijn onderscheidt hierin een 5-tal thema’s:

 

  • Mensenrechten: Dit thema houdt in dat een bedrijf de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens erkent, respecteert en waar mogelijk bevordert. Deze rechten gelden voor ieder mens op de wereld en kunnen betrekking hebben op rechten van mensen in andere landen (b.v. kinderarbeid, dwangarbeid, mensenhandel) maar ook op uw eigen organisatie (b.v. discriminatie en gelijke behandeling).

 

  • Werkomstandigheden: Iedereen die namens het bedrijf werkt, ook wanneer het werk zelf is uitbesteed, valt onder de groep werknemers. Werkomstandigheden is een breed begrip en omvat niet alleen gezondheid en veiligheid van werknemers, of trainings- en ontwikkelingsprogramma’s voor werknemers, maar ook het erkennen van ondernemingsraden of medezeggenschapsorganen.

 

  • Eerlijk zakendoen: Dit gaat over ethisch gedrag in de samenwerking met zakelijke relaties, zoals leveranciers, klanten, concurrenten en overheidsinstellingen. De volgende MVO-onderwerpen vallen onder dit thema: anticorruptie, verantwoorde politieke betrokkenheid, eerlijke concurrentie, eerlijke handel, bevorderen van MVO binnen de invloedssfeer en respect voor eigendomsrechten.

 

  • Klant- en consumentenbelangen: Bij dit kernthema staan consumentenrechten en het bevorderen van duurzame consumptie centraal. Informatie, voorlichting en bewustmaking helpen consumenten zich bewust te worden van hun rechten en verantwoordelijkheden. Hierdoor zijn zij beter in staat om goede aankoopbeslissingen te nemen en verantwoord te consumeren. Deze principes zijn ook van toepassing voor klanten in het algemeen.

 

  • Maatschappelijke betrokkenheid: Dit thema wordt ook wel Maatschappelijk Betrokken Ondernemen (MBO) genoemd. Als bedrijf maakt u onderdeel uit van de gemeenschappen waarin u actief bent. Uw betrokkenheid bij deze gemeenschappen draagt bij aan een sterke samenleving en de leefbaarheid en ontwikkeling van de gemeenschap. Behalve in uw eigen omgeving kunt u ook bijdragen aan het verbeteren van kansen van mensen elders ter wereld.

 
Aan de slag ...

 

Wilt u weten hoe u concreet invulling kunt geven aan deze thema's en daarmee sociaal ondernemen in de praktijk brengen? Wij helpen u graag verder. Met de DuOn-Scan bijvoorbeeld. Daarmee brengen we praktisch in kaart hoe uw bedrijf of organisatie ervoor staat op deze en andere onderwerpen en welke mogelijkheden er zijn om dit nog beter te doen. Meer weten? Neem dan contact met ons op.

Kinderrechten
Werkomstandigheden
Eerlijk zakendoen
Maatschappelijk betrokken ondernemen
bottom of page