top of page

Energieadvies

 

 
Energie genoeg

 

Energie is onmisbaar voor ieder bedrijf. Gelukkig is er een overvloed van:

 

 • De zon levert elk uur meer energie dan de wereld in een jaar verbruikt.

 • Een oppervlakte aan zonnepanelen zo groot als 4,5 keer Nederland kan de hele wereld van elektriciteit voorzien.

 • Ongeveer 30% van het bebouwde oppervlak in Nederland aan zonnepanelen is genoeg om aan onze eigen elektriciteitsvraag te voldoen.

 

Helaas hebben we er in het verleden voor gekozen om onze energie vooral uit de bodem te halen, in plaats van uit zon, wind en water, met als resultaat:

 

 • De beschikbare voorraden raken snel op of worden steeds moeilijker winbaar.

 • We worden steeds afhankelijker van vaak onbetrouwbare landen als energieleverancier.

 • De winning van fossiele energie leidt tot ernstige milieu- en sociale problemen in de wingebieden.

 • De uitstoot als gevolg van het gebruik van fossiele brandstoffen leidt tot snelle klimaatverandering en luchtvervuiling.

 • De kosten zullen op termijn onbetaalbaar worden.

 

Energietransitie

 

Om voorgaande reden is het zaak dat we zo snel mogelijk een transitie maken naar een duurzame energievoorziening, die oneindig kan worden volgehouden. Daarvoor zullen we alle vormen van duurzame energie nodig hebben, vooral zon, wind, water en biomassa. Fossiele bronnen worden uitgefaseerd. Dat gaat uiteraard niet van vandaag op morgen. Maar hoe eerder we de omslag maken, hoe lager de maatschappelijke kosten zullen zijn. 

 

Energie in uw bedrijf

 

Uw bedrijf of organisatie verbruikt energie in de vorm van elektriciteit, aardgas, warmte, autobrandstoffen etc. Voor veel bedrijven is energie ook een grote kostenpost. Vaak is met eenvoudige stappen al veel besparing te realiseren, zowel op energie als op uw kosten. Daarnaast kunt u overstappen op duurzamere vormen van energie.

 

Wettelijke plicht

 

In artikel 2.15 van het Activiteitenbesluit (afdeling 2.6) is de wettelijke plicht voor een ondernemer vastgelegd om energiebesparende maatregelen te realiseren. Deze wettelijke plicht is alleen van toepassing als aan de onderstaande toetsingscriteria wordt voldaan:

 

 • een minimaal jaarlijks elektriciteitsverbruik van 50.000 kWh; of 

 • een minimaal jaarlijks verbruik van 25.000 m3 aan aardgasequivalenten aan brandstoffen

 • een terugverdientijd van vijf jaar (of minder) per energiebesparende maatregel

 

Op de site van Infomil leest u meer over deze verplichting. Tot nu toe was de handhaving van deze verplichting niet zo strikt. Daar gaat in de komende jaren verandering in komen. In het Energieakkoord is afgesproken dat handhavende instanties strenger gaan toezien op deze verplichting.

Grotere bedrijven met meer dan 250 werknemers of een omzet van meer dan €50 miljoen zijn verplicht om een Energie Audit (EED) uit te voeren.

 

Markt

 

Ook de markt vraagt steeds vaker aan bedrijven om energie te besparen en CO2-uitstoot te verminderen. Zo wordt in aanbestedingen steeds vaker gebruik gemaakt van de CO2-Prestatieladder, waarmee bedrijven gunningsvoordeel kunnen behalen als ze een hoger niveau op deze ladder hebben. Interessant is dat met het behalen van het CO2-Prestatieladdercertificaat op niveau 3 ook wordt voldaan aan de vrijstellingseisen van de EED. Naast energie en milieu, zien we dat ook steeds vaker wordt gevraagd naar het bredere MVO (maatschappelijk verantwoord ondernemen) -beleid van bedrijven. Het is dus zaak om werk te maken van duurzaam ondernemen.

Stappenplan

 

Of u nu onder de hiervoor genoemde categorie bedrijven valt of niet, het is verstandig om niet te wachten met het nemen van maatregelen tot de nood aan de man is. Behalve dat het snel besparingen oplevert, is het ook goed voor uw MVO-imago.

 

Met vier eenvoudige stappen kunt u aan de slag om uw energievoorziening te verduurzamen:

 

 1. Inzicht in uw verbruik. Door uw verbruik goed bij te houden krijgt u inzicht in de mogelijkheden om te besparen. Begin door het verbruik bij te houden op jaarbasis. Daarna kunt u zo nodig verfijnen door het verbruik per proces of energieverbruiker te monitoren. Daar zijn diverse handige systemen voor beschikbaar.

 2. Energie besparen. Met bewuster gedrag en eenvoudige maatregelen valt al vaak veel te besparen op verwarming en koeling, verlichting, apparatuur, autobrandstof etc. Dat leidt ook direct tot kostenbesparingen.

 3. Duurzame energie opwekken. Door uw eigen energie op te wekken kunt u op termijn veel kosten besparen en wordt u ook nog eens onafhankelijker van uw energieleverancier(s) en wisselende prijzen.

 4. Duurzame energie inkopen. Door de inkoop van duurzame energie draagt u niet of veel minder bij aan de eerder genoemde problemen als gevolg van fossiele energie. In de meeste gevallen is groene stroom of groen gas niet duurder dan gewone stroom of gas. Vraag uw energieleverancier naar de mogelijkheden en kies het liefst voor een duurzame leverancier.

 

In sommige situaties lukt het om zoveel energie zelf op te wekken, dat u energieneutraal kunt gaan ondernemen. Voor zover dat (nog) niet helemaal lukt, kunt u er ook voor kiezen om klimaatneutraal te ondernemen.

 

Aan de slag ...

 

De hiervoor genoemde stappen zijn de basis. De concrete invulling hangt af van uw specifieke situatie en wensen. DZyzzion kan u op allerlei manieren verder helpen. Van een snelle scan tot een uitgebreid energieadvies. Voorbeelden:

 

 • Energie-actieplan: Uw energiesituatie en CO2-footprint in beeld, plus een praktisch actieplan voor energiebesparing, -inkoop en -opwekking.

 • Milieubarometeronderzoek: naast energie ook uw andere milieuprestaties (afval, water, afvalwater, emissies …) helder in beeld met heldere grafieken en handige kengetallen, inclusief een actieplan met praktische maatregelen

 • CO2-reductieplan: uw eigen actieplan voor klimaatneutraal ondernemen

 • Activiteitenbesluit / EED: opstellen van een rapportage, waarmee u voldoet aan deze wettelijke verplichtingen

 • CO2-prestatieladder: opstellen van een CO2-rapportage, waarmee u een certificering op niveau 3, 4 of 5 kunt behalen

 

Neem contact op met ons en we helpen u graag de juiste keuzes te maken.

 
De zon is onze energiecentrale

"I'd put my money on the sun and solar energy. What a source of power! I hope we don't have to wait until oil and coal run out, before we tackle that."

Thomas Edison, 1931

Fossiele industrie
Duurzame energie, zonnepanelen, windmolens
Energie in bedrijf
Link naar de website van het SER Energieakkoord

Fossiel eruit - elektriciteit erin!

 

Alleen elektriciteit kan duurzaam worden opgewekt, bijvoorbeeld met zon, wind of waterkracht. Of wellicht op termijn met nieuwe bronnen als osmose (bue energy) of Thorium. Ook energie uit biomassa kan onder voorwaarden duurzaam zijn. Maar met fossiele bronnen wordt u nooit energieneutraal. Probeer daarom als het enigszins kan over te stappen op all-electric systemen, zowel voor uw gebouwen als voor mobiliteit. Dan bent u in elk geval voorbereid op de toekomst en hangt de duurzaamheid van uw energievoorziening alleen nog af van de duurzaamheid van de energiemix.

Nog niet overtuigd? Bekijk dan deze video over de enorme disruptie die de elektrificatie van onze energievoorziening gaat betekenen. Slecht voor de fossiele industrie, maar op alle fronten positief voor duurzame ontwikkeling.

All the metals we mined in 2021.png

Maar ... we hebben toch niet genoeg grondstoffen voor de transitie naar een 100% duurzame energievoorziening? Toch wel: lees er alles over in deze Twitter-feed van Auke Hoekstra van de TU Eindhoven.

Maar ... waterstof heeft toch de toekomst? Nou, ja en nee. Ontdek in deze video waarom ... Nog meer weten, check dan deze site.

Ook interessant ... En waterstof voor vervoer? Zie onze pagina over duurzame mobiliteit. Klaar voor het echte rekenwerk? Check dan deze site.

Climate Makeover

DZyzzion is een van de professionele partners van Klimaatplein.com, die Climate Makeovers uitvoeren voor bedrijven. Klik op het logo voor meer informatie.

logo-def-freonenfan-72.png
Freonen bij Centrum Duurzaam.png

DZyzzion stond mede aan de wieg van de Freonen fan Fossylfrij Fryslân, een club van bedrijven, overheden, scholen en andere partners die de energietransitie in Friesland helpt versnellen. Klik op de afbeelding voor meer informatie.

bottom of page