Duurzame mobiliteit

 

Altijd in beweging

 

Mobiliteit is voor veel bedrijven een grote kostenpost met tevens een groot aandeel in de totale milieubelasting, omdat het gebruik van fossiele brandstoffen een grote impact heeft op klimaat, luchtkwaliteit, natuurlijk milieu en (verkeers)veiligheid.

 

Met het volgende 5-stappenplan kan je aan de slag om je mobiliteit te verduurzamen:

 

1. Inzicht in je mobiliteitssituatie.

Dat is het halve werk. Door in kaart te brengen hoeveel kilometers of brandstof gepaard gaat met je zakelijk verkeer, goederenvervoer en woon-werkverkeer en dit goed bij te houden, krijg je inzicht in de mogelijkheden om te besparen. Begin door het verbruik bij te houden op jaarbasis. Daarna kan je zo nodig verfijnen door het verbruik per vervoermiddel te monitoren. Daar zijn diverse tools voor beschikbaar.

 

2. Minder kilometers maken.

Kilometers die je niet rijdt zijn de beste besparing. Regelmatig persoonlijk contact is natuurlijk belangrijk, maar in veel gevallen kan overleg veel efficiënter. Zo kan je wellicht minder vaak overleggen, een slimme locatie kiezen, de trein pakken, een deelauto inzetten of zakelijke kilometers vermijden door meer thuis werken, telefonisch overleg of het gebruik van Skype of videoconferencing. Ook met slimme logistiek zijn veel onnodige kilometers te vermijden. Dat bespaart niet alleen geld en CO2, maar ook veel kostbare tijd. Transportbedrijven kunnen ook duurzamere keuzes maken, door bijvoorbeeld meer goederen per trein of schip te vervoeren in plaats van over de weg.

3. Duurzamere kilometers maken.

Stap zo snel mogelijk over op (batterij) elektrisch rijden. Dat is voor het milieu het meest gunstige alternatief (zie ook de grafiek onderaan deze pagina) en inmiddels is een elektrische (middenklasse) auto zelfs goedkoper dan een brandstofauto. Bedenk ook dat de restwaarde van een brandstofauto die je nu nog aanschaft heel snel zal dalen, naarmate nieuwe elektrische auto's goedkoper worden. Je vindt veel informatie bij Nederland Elektrisch. Een actueel overzicht van alle modellen vind je bij EVDatabase. Over elektrisch rijden wordt veel desinformatie verspreid. Check hier de meest voorkomende misverstanden (2). Ook zwaar vervoer (2, 3) zal in de (nabije) toekomst grotendeels elektrisch worden. In de transitieperiode zijn groengas of blauwe diesel goede alternatieven voor fossiele diesel. Behalve voor hele specifieke toepassingen, is waterstof voorlopig geen geschikt alternatief (2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9) voor wegvervoer, zowel vanuit duurzaamheids- als vanuit kostenoogpunt. 

 

De beste optie is sterk afhankelijk van je gebruik. Omdat de ontwikkelingen op dit gebied razendsnel gaan, is het verstandig om bij vervangingsinvesteringen of vernieuwing van je leasecontracten steeds opnieuw goed alle opties af te wegen.  

 

4. Efficiënter gebruik van fossiele brandstoffen.

Op afzienbare termijn zal het gebruik van diesel en benzine geheel verdwijnen. Maar op de korte termijn zijn goede alternatieven nog niet in alle gevallen beschikbaar. Dat geldt zeker voor het goederenvervoer. Ontkom je nog niet aan diesel of benzine, maak dan in elk geval bewuste keuzes en zorg voor een zo klein mogelijke milieu-impact. Bijvoorbeeld door zuiniger te rijden (1) (2), een optimale bandenspanning, het gebruik van schonere en zuiniger motoren en het installeren van roetfilters.

5. CO2-compensatie.

Overweeg om de resterende CO2-uitstoot te compenseren en zo je mobiliteit klimaatneutraal te maken. Door stappen 1 t/m 4 te volgen, wordt de hoeveelheid compensatie als het goed is elk jaar verder afgebouwd.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aan de slag ...

 

De hiervoor genoemde stappen zijn de basis. De concrete invulling hangt af van je specifieke situatie en wensen. DZyzzion kan je op diverse manieren verder helpen. Van een snelle scan tot een uitgebreid mobiliteitsadvies. Samen met gespecialiseerde partners hebben we altijd de juiste oplossing voor jouw organisatie. Neem contact op met ons en we helpen je graag de juiste keuzes te maken.

Ook voor vrachtverkeer komt elektrisch rijden dichterbij
Inzicht in mobiliteit
Opel Ampera van DZyzzion aan de laadpaal
Multimodaal transport
Druk verkeer
In 2018 komt de Tesla Model 3 op de markt
DZyzzion is zelf ook een fossielvrij bed

Milieuvoordelen van elektrisch rijden

TNO heeft uitvoerig onderzocht wat de CO2-emissies zijn van een elektrische auto ten opzichte van benzine en diesel. De CO2-emissie per km van een volledig elektrische auto (FEV of BEV) die rijdt op groene stroom, bedraagt inclusief de stroomproductie (well-to-wheel) slechts 5% van die van een benzine auto. Bij de gebruikelijke Nederlandse elektriciteitsmix is dit nog steeds maar 53%. De CO2-emissie van een FEV (met groene stroom), inclusief de fabricage van de auto, is maar 30% van die van een benzine auto. Zelfs bij de gebruikelijke Nederlandse mix van grijze en groene stroom, is de elektrische auto veel schoner. Daarbij moet worden bedacht dat de milieubelasting als gevolg van de productie van elektrische auto (hoofdzakelijk de batterijen) in de komende jaren snel zal afnemen door verbeterd technieken en recyclingprogramma's. Daarnaast zijn er nog andere milieuvoordelen van elektrisch rijden, zoals de veel lagere emissies van fijnstof (alleen door slijtage van remschijven en banden en zelfs dat is minder dan bij brandstofauto's, omdat elektrische auto's meer op de elektromotor afremmen om energie terug te winnen) en minder geluidsoverlast in stedelijk gebied.

CO2-emissies van conventionele en elektrische auto's

Meer lezen?

Nooit meer tanken!, mijn blog uit 2016 naar aanleiding van de overstap op een Tesla, met uitleg over elektrisch rijden en diverse links naar aanvullende informatie.

Recente en zeer uitvoerige studies hebben dit beeld bevestigd en laten ook zien dat de milieuvoordelen van elektrische auto's in de toekomst alleen nog maar groter worden:

Transport & Environment (2020), How clean are electric cars?

Radboud University (2020), Electric cars better for climate in 95% of the world

Comparing the lifetime green house gas emissions of electric cars with the emissions of cars using gasoline or diesel, Auke Hoekstra en Maarten Steinbuch, Universiteit Eindhoven.

En wil je echt alles weten? Lees dan het boek Alles over elektrische auto's van Jeroen Horlings.

Over elektrificatie van vrachtwagens, zwaar (bouw)materieel en andere zakelijke toepassingen, publiceerde Elaad een aantal interessante outlooks.

Ook lange reizen zijn elektrisch prima te doen. Lees hierover mijn customer story op de website van Tesla.

DZyzzion deed mee aan de E-parade in maart 2017

Nog steeds niet overtuigd? Geen tijd om te lezen? Bekijk dan deze prachtige animatie.

DZyzzion is nauw betrokken bij de Stichting Freonen fan Fossylfrij Fryslân: bedrijven, overheden, scholen en vele anderen, die Fryslân zo snel mogelijk onafhankelijk wil maken van het gebruik van fossiele brandstoffen. Een van de projecten van de freonen (vrienden) was de Elfwegentocht: twee weken lang feest zonder een druppel benzine! Lees meer op de website.

Logo Elfwegentocht

In maart 2017 deden we mee aan de E-Parade, een Guinness Book recordpoging langste stoet elektrische voertuigen. Met 746 voertuigen werd het record ruimschoots gebroken.