top of page
  • Foto van schrijverJaap de Vries

Historische uitspraak in klimaatzaak

Bijgewerkt op: 1 feb. 2020


Rechtszaal klimaatzaak

De rechtbank in Den Haag heeft vandaag beslist dat de Staat meer moet doen om de uitstoot van broeikasgassen in Nederland te verminderen. De Staat moet ervoor zorgen dat de uitstoot in Nederland in 2020 ten minste 25% lager is dan in 1990. De stichting Urgenda had de rechtbank om een uitspraak verzocht.

Dit is een historische uitspraak, omdat voor het eerst duidelijk wordt dat de rechter de Staat tot orde kan roepen als ze de belangen van toekomstige generaties onvoldoende behartigt. Dit proces wordt internationaal nauwlettend gevolgd en kan ook in andere landen grote gevolgen krijgen. Dit is een felicitatie waard aan het adres van Urgenda en vele andere partijen die zich hiervoor hebben ingespannen! En ook aan de Haagse rechtbank, die hiermee veel lef toont.

De volledige uitspraak vind je hier.

Lees hier meer over het hele proces dat is aangespannen door Urgenda.

Meer weten over de rol van het recht in het klimaatvraagstuk, lees dan het boek Revolutie met recht van Roger Cox, dat een belangrijke basis heeft gelegd voor deze rechtszaak.

6 weergaven
bottom of page