top of page
  • Foto van schrijverJaap de Vries

Project €nergiek Toezicht van start

Bijgewerkt op: 1 feb. 2020


Met het project €nergiek Toezicht stimuleert de Omgevingsdienst Groningen bedrijven om energie te besparen. Daarmee draagt het project bij aan mondiale en landelijke afspraken om de CO2-uitstoot omlaag te brengen.

Dit project voorkomt ook dat de Omgevingsdienst moet optreden tegen bedrijven die hier geen aandacht aan besteden. Bedrijven zijn namelijk wettelijk verplicht om energiebesparende maatregelen uit te voeren die zich in vijf jaar of minder terugverdienen. Deze plicht geldt voor bedrijven die jaarlijks minimaal 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m3 aan aardgas verbruiken.

De Omgevingsdienst Groningen is namens de overheden in Groningen handhaver van onder meer deze wet, maar tevens de uitvoerende instantie van het project €nergiek toezicht.

De deelnemende bedrijven kunnen een keuze maken uit een drietal menu-opties via een speciale website. Ze kunnen alles zelf doen, ontzorgd worden door een adviseur of kiezen voor uitgebreidere opties, zoals een MVO-Scan.

DZyzzion is een van de deelnemende adviseurs aan dit project en voert onder meer de energiescans voor dit project uit, maar kan de bedrijven ook helpen bij aanvullende opties als de Milieubarometer, CO2-prestatieladder of de DuOn-Scan. Bij voldoende belangstelling kunnen bedrijven ook deelnemen aan een Koploperproject duurzaam ondernemen.

Op donderdagavond 18 februari is er een informatiebijeenkomst voor bedrijven in de gemeente Leek.

31 weergaven
bottom of page