top of page
  • Foto van schrijverJaap de Vries

Koplopers duurzame gastvrijheid delen duurzaamheidsagenda’s

In het prachtige conferentieoord Nieuw Allardsoog in Bakkeveen kwamen de deelnemers van het Koploperproject duurzame gastvrijheid bij elkaar om hun duurzaamheidsagenda’s met elkaar te delen.De Koplopers kregen in de afgelopen maanden een uitgebreide nulmeting. Het integrale Duurzaamheidsprofiel en het Milieubarometerverslag lieten goed zien wat er allemaal al goed gaat en waar de verbetermogelijkheden liggen. De uitkomsten zijn in een eerdere workshop in de groep gedeeld. De vele aanbevelingen en praktische tips hieruit zijn vervolgens door de Koplopers vertaald in een praktische duurzaamheidsagenda (DuOn-Agenda), waarmee duurzaam ondernemen goed in de organisatie wordt verankerd. In de agenda worden acties gekoppeld aan meetbare ambities en indicatoren. Naast acties op inhoudelijke thema’s op het gebied van behoorlijk bestuur, people, planet en profit, zijn ook acties geformuleerd om te zorgen voor een permanent verbeterproces.


Na een korte intro van Jaap de Vries van het Koploperteam, gingen de Koplopers gedurende twee keer een half uur in tweetallen aan de slag om elkaars agenda’s door te nemen en van elkaar te leren. Tussen beide rondes door nam Andele Zijlstra van Nieuw Allardsoog ons mee op een korte rondleiding door het bedrijf en een zonnige wandeling door de prachtige omgeving.Er kwam heel veel aan de orde. Teveel om hier te benoemen. Maar Marije Boersma en Marlies Ballemans namen deel aan de tweegesprekken en vatten een aantal gesprekspunten na afloop kort samen:


  • Het betrekken van de medewerkers bij verduurzaming is voor alle Koplopers een belangrijk actiepunt. De meesten zijn direct al aan de slag gegaan met het formeren van een (green)team en hebben taken verdeeld op basis van interesse en enthousiasme in de DuOn-Agenda. Deze krijgt ook een vaste plek op de agenda van het werkoverleg. Ook vrijwilligers (zoals bij het Fries Museum) worden meegenomen.

  • Door het goede voorbeeld te geven als gastvrijheidsondernemer, kan je bewustwording stimuleren bij je bezoekers. Dat heeft potentieel een veel grotere impact dan wat je zelf doet. Deze voorbeeldrol kan nog veel beter worden benut. Daarbij is het wel zaak om de juiste toon te vinden en niet te belerend over te komen.

  • Het vervoer van de bezoekers is een fors deel van de impact. Je kunt hier als gastvrijheidsondernemer best invloed op uitoefenen, bijvoorbeeld door informatie te geven over alternatieve vervoersmogelijkheden, carpoolen, parkeren, laadpunten etc. Het is dan wel handig om te weten hoe die vervoersstromen in elkaar zitten. Sommige Koplopers gaan dan ook eerst aan de slag met een vervoersonderzoek.

  • Bij acties gericht op je bezoekers, is het mooi om aan te sluiten bij landelijke initiatieven, zoals bijvoorbeeld de Week zonder Vlees of Earth Hour. Stagiaire Kirsten Westerhuis maakte voor De Harmonie een handige Duurzaamheidskalender met allerlei events die in 2022 plaatsvinden. Deze wordt ook met de groep gedeeld. Sommige Koplopers gaan duurzaamheid ook meenemen in hun klantonderzoeken, om te weten te komen wat klanten belangrijk vinden op dit gebied.

  • Ook in de samenwerking met leveranciers valt veel te behalen. Het verschil zit soms in kleine dingen. Zo lukte het Hotel De Walvisvaarder om sinaasappels in zakken te laten aanleveren, in plaats van in kratten. Dat scheelt veel magazijnruimte en vervoer.

  • Energie speelt bij alle Koplopers een belangrijke rol, niet in de laatste plaats vanwege de stijgende prijzen. De aanpak is per bedrijf wel verschillend. Zo is de duurzaamheidsagenda voor De Koornbeurs een goede aanleiding om met de gemeente in gesprek te gaan voor de benodigde investeringen voor besparingsmogelijkheden. Jachthaven Hindeloopen produceert al heel veel stroom met zonnepanelen, maar gaat juist kijken hoe ze hiervan meer zelf kunnen gebruiken, door slim laden van boten en auto’s.

  • Ook over allerlei andere zaken, zoals lokaal inkopen, voedselverspilling, verpakkingen en dergelijke werden veel praktische tips uitgewisseld.

  • De Koplopers willen vooral praktisch aan de slag en resultaten laten zien. Maar willen dit ook uitdragen en gaan dan ook in de komende tijd meer aandacht besteden aan communicatie, bijvoorbeeld via de website, social media, de menukaart etc.


Jaap de Vries gaf vervolgens een korte uitleg over duurzaamheidscommunicatie. Waar let je op bij b.v. branding, marketing, interne communicatie en duurzaamheidsverslaglegging? Hoe zorg je voor een goed verhaal en hoe voorkom je greenwashing? Met deze tips in de achterzak gaan de Koplopers nu aan de slag met uitwerken van een communicatieopdracht.


Ter afsluiting gaf Arjen Schol van Ynbusiness een introductie over allerlei mogelijkheden om investeringen in duurzame maatregelen te kunnen financieren, zoals subsidies, leningen, fiscale maatregelen en crowdfunding.


De inspirerende bijeenkomst werd passend afgesloten met een drankje en overheerlijke vegetarische hapjes van Nieuw Allardsoog. 

Op 21 april 2022 zal in De Harmonie in Leeuwarden een inspirerend Koplopersymposium worden gehouden, waarin deze Koplopers hun ervaringen zullen delen met een breder publiek. We nodigen alle gastvrijheidsondernemers in Friesland hier van harte voor uit. Klik hier voor de aankondiging.

 

Het Koploperproject duurzame gastvrijheid in Friesland wordt mogelijk gemaakt door de Toerisme Alliantie Friesland (TAF), Circulair Friesland, Ynbusiness en de provincie Friesland. De Koplopers worden begeleid door het Koploperteam Friesland: Marije Boersma, Marlies Ballemans en Jaap de Vries.

Comments


bottom of page