top of page
  • Foto van schrijverJaap de Vries

Samenwerking Hanzehogeschool en Koploperproject

Bijgewerkt op: 1 feb. 2020


Duurzame investeringen hebben een maatschappelijke impact

Met de Koploperprojecten duurzaam ondernemen hebben we in de afgelopen jaren in Friesland en Groningen al zo'n 300 bedrijven en organisaties concreet op weg geholpen op toekomstbestendig te gaan ondernemen. Binnenkort gaan we in Drenthe ook van start. In die projecten betrekken we ook vaak studenten van verschillende hogescholen. In Groningen en Drenthe werken we veel samen met het Lectoraat Duurzaam Financieel Management van de Hanzehogeschool.

Een van de onderwerpen die vaak ter sprake komen is het meten van de maatschappelijke impact van duurzame investeringen door bedrijven. Veel ondernemers kijken in de eerste plaats naar de terugverdientijd. Maar dat is maar een heel beperkt concept. Duurzame investeringen kunnen veel meer voordelen opleveren voor een bedrijf, zoals minder onderhoud, gezondere medewerkers, een beter bedrijfsimago en daardoor wellicht nieuwe klanten. Het is dan ook zinvol om de baten breder te bekijken, bijvoorbeeld volgens de total cost of ownership (TCO) benadering. Of misschien wel de 'total cost of use', als we steeds meer van bezit naar gebruik gaan in de circulaire economie. Duurzame investeringen hebben echter ook nog een maatschappelijke impact. Daar hebben ondernemer al vaak helemaal geen zicht op.

Samen met enkele docenten en studenten van het Lectoraat Duurzaam Financieel Management, gaan we in de komende tijd een praktische tool ontwikkelen om de brede impact van duurzame investeringen in beeld te kunnen brengen, zodat ondernemers beter afgewogen keuzes kunnen maken omtrent hun investeringen. De tool moet ook voor het MKB goed te gebruiken zijn. Daarom worden de wensen, ideeën en ervaringen van Koplopers ook goed meegenomen in dit onderzoek.

Informatie bij:

29 weergaven
bottom of page