top of page
  • Foto van schrijverJaap de Vries

Koploper Kans goed op weg

Bijgewerkt op: 1 feb. 2020


Deelnemers aan het Koploperproject Kans in Littenseradiel

Op 22 oktober vond in het gemeentehuis in Wommels de kick-off plaats van het Koploperproject Kans in de gemeente Littenseradiel. Daarmee volgt deze gemeente het voorbeeld van Franekeradeel en Harlingen, die al eerder dit jaar van start gingen. In die gemeenten zijn al twee bijeenkomsten gehouden. Binnenkort gaan ook projecten van start in Súdwest Fryslân en Noord-Oost Fryslân. Aan dit laatste project doen meerdere gemeenten mee.

Het Koploperproject Kans is een spin-off van het reguliere Koploperproject duurzaam ondernemen. Ali van der Pol, van Taxibedrijf van der Pol uit Harlingen was een actieve deelneemster aan het Koploperproject in de Westergozone, dat liep van medio 2012 tot medio 2013. Ze is zo enthousiast over het project, dat ze er graag zelf ook iets mee wilde doen voor zzp-ers, middenstanders en andere kleine bedrijfjes. Samen met Edwin Broekhof van Vizier Friesland ging ze met het idee aan de slag. Na enkele gesprekken met Jaap de Vries van DZyzzion besloten ze om het Koploperproject Kans te starten: nieuwe kansen voor kleine bedrijven door duurzaam te ondernemen. Hiervoor richtten ze een nieuw bedrijf op: VizierAPD.

Koploper Kans is een variant op het reguliere Koploperproject, dat meer bedoeld is voor wat grotere MKB-bedrijven. In plaats van individuele coaching van ondernemers op locatie, worden er alleen een 7-tal bijeenkomsten gehouden. Ook de DuOn-Scan is minder diepgaand. Hiervan wordt alleen een quickscan gedaan. Een ander verschil is dat de nadruk bij Koploper Kans meer ligt op de sociale aspecten van duurzaam ondernemen en maatschappelijke betrokkenheid. Toch komt milieu wel degelijk aan de orde.

DZyzzion verzorgt de eerste twee bijeenkomsten van ieder project. De eerste gaat over duurzaamheid en MVO. De tweede sessie gaat over milieu. Aan de hand van de Milieubarometer krijgen de deelnemers inzicht in hun milieuprestaties. En ze krijgen praktische tips mee voor onder meer energiebesparing. De hierna volgende bijeenkomsten gaan meer over sociale onderwerpen en mogelijkheden om samen te werken.

Ook het Koploperproject Kans wordt ondersteund door de Provincie Fryslân en diverse gemeenten. Lees hier meer over Koploper Kans.

bottom of page