top of page
  • Foto van schrijverJaap de Vries

Koplopers Kollumerland bij elkaar

Bijgewerkt op: 1 feb. 2020


Kort na Leeuwarden en Achtkarspelen, kwam op 2 maart de eerste lichting Koplopers in Kollumerland bij elkaar voor een eerste terugkoppelingsbijeenkomst. Deze werd gehouden bij PTH Groep in Kollumerzwaag. Een perfecte locatie, want PTH is een toonaangevend bedrijf op het gebied van audiovisuele communicatie, dus de faciliteiten (en trouwens ook de catering) waren perfect verzorgd.

Alle 10 deelnemers zijn in de voorafgaande maanden doorgelicht en begeleid door DZyzzion met behulp van de DuOn-Scan en de Milieubarometer.

Na de opening van de bijeenkomst door wethouder Jan Benedictus, gaf Jaap de Vries van DZyzzion een korte toelichting op het programma. De Koplopers gingen vervolgens in twee groepen uiteen om elkaars resultaten te bespreken. De nulmeting bleek veel inzicht te hebben gegeven in ieders stand van zaken, goede punten, verbeterpunten en ook de kansen die MVO biedt voor het bedrijf zelf. Duidelijk werd ook dat de drijfveren per bedrijf heel verschillend zijn. Voor de een is MVO noodzaak omdat het een belangrijk criterium is in aanbestedingen. Bij anderen is die marktvraag nog nauwelijks aanwezig, maar die doet het weer uit ideële overwegingen of om kosten te besparen. Het liet in elk geval goed zien dat MVO maatwerk is.

In de beide groepen werden enthousiaste discussies gevoerd over allerlei onderwerpen, van Fair Trade en het nut van functioneringsgesprekken tot en met dierenwelzijn in de melkveehouderij en het effect van Het Nieuwe Rijden op het motoronderhoud van de auto.

In de komende tijd gaan alle Koplopers de aanbevelingen uit de nulmeting en de leerpunten uit de bijeenkomst verwerken in een praktisch actieplan. Dat zal op de volgende bijeenkomst weer met elkaar worden gedeeld. Zo kan veel van elkaar worden geleerd.

Weten wie de deelnemers zijn? Zie het nieuwsbericht over de startbijeenkomst van deze groep Koplopers.

bottom of page