top of page
  • Foto van schrijverJaap de Vries

Inspirerende afsluiting Koploperproject Noordwest Friesland

Bijgewerkt op: 23 sep. 2021

Op maandag 20 september 2021 kwamen de deelnemers aan het Koploperproject Noordwest Friesland bijeen in het kleurrijke kerkje LOFT in Boksum. Vanaf 14 uur druppelden de deelnemers van de Koploperbedrijven en de gemeente binnen. Mooi om te zien hoe iedereen blij was dat men elkaar (eindelijk) ‘live’ kon zien en spreken.


Opening Jan Dijkstra en online lezing ‘Energiesysteem van de toekomst’ door Maarten Steinbuch


Na een welkomstwoord door Jaap de Vries van DZyzzion, vervolgde wethouder Jan Dijkstra over het belang en de impact van het Koploperproject tot nu toe. We laten volgens hem zien dat het anders kan en dat er geen weg terug is.Vervolgens hield prof. dr. Maarten Steinbuch, hoogleraar bij de Technische Universiteit Eindhoven, een boeiend (online) betoog over het energiesysteem van de toekomst. Interessante weetjes die hij noemde: in 2020 had 23% van de nieuw verkochte auto’s een stekker, over niet al te lange tijd is 500 km elektrisch vliegen met 20 passagiers mogelijk, in 2025 zijn de prijzen voor benzine- en elektrische auto’s gelijk en de accu’s ontwikkelen zich zo snel dat je binnenkort na 10 minuten laden weer 300 km kan rijden. Volgens Maarten zal ook het vrachtvervoer grotendeels batterij-elektrisch worden. Ook het verschil tussen vermogen en energie kwam aan bod en de behoefte aan stationair laden (bijvoorbeeld in combinatie met zon- en windenergie).


Over waterstof was prof. Steinbuch ook helder: dit is alleen geschikt voor toepassingen waar accu’s niet ingezet kunnen worden. Er is namelijk heel veel groene stroom nodig om waterstof te produceren, zodat directe toepassing van elektriciteit veruit de voorkeur verdient. Het rendement van waterstof voor gebruik in auto’s is namelijk slechts 22%, van elektrische accu’s 73%. Voor andere toepassingen, zoals de staalproductie, zal waterstof wel belangrijk worden. Groene waterstof zal de komende jaren nog heel schaars blijven. De industrie zal alles nodig hebben dat we de komende jaren kunnen produceren. Als we het dan ook nog in auto’s of huizen willen gebruiken, zal de CO2-uitstoot sterk toenemen. De ‘waterstofladder’ laat zien waar waterstof wel en niet voor geschikt is.


Het webinar en de presentatie van Maarten zijn nog terug te zien via het YouTube-kanaal van het Koploperproject.


De Koplopers op het podium


Hierna was de beurt aan de Koplopers. In elf korte pitches vertelden de deelnemers enthousiast wat het Koploperproject hen heeft opgeleverd, wat er al is gedaan en welke plannen er nog zijn om verder te verduurzamen. Veel genoemde opbrengsten van het project waren: verkrijgen van inzicht, een goede nulmeting, het aangaan van waardevolle en soms verrassende gesprekken met medewerkers en leveranciers en het gebruik van de DuOn-agenda om de doelen en acties concreet te maken en te monitoren.Veel koplopers hebben gedurende het traject stappen gezet om energie, brandstoffen en water te besparen en het gebruik van plastic te reduceren. Veel deelnemers hebben al Ledverlichting en zonnepanelen geplaatst of zijn dit van plan. Elektrisch vervoer staat ook bij de Koplopers hoog op de agenda: de eerste elektrische voertuigen zijn aangeschaft. Een aantal bedrijven heeft al besloten in welk jaar zij volledig klimaatneutraal willen ondernemen. Bij alle bedrijven zijn er plannen voor verdere verduurzaming van het wagenpark, meer aandacht voor circulair ondernemen en het verder betrekken en motiveren van medewerkers en leveranciers. Jaap sloot deze ronde pitches af met de uitkomsten van de evaluatie. Die leverde veel interessante informatie op. Ook super om te lezen dat alle Koplopers aan andere ondernemers zouden aanraden om ook mee te doen aan een Koploperproject.


Koploperprijs


Ramon Hoiting, winnaar Koploperprijs Groningen en jurylid Koploperprijs, vertelde over het belang van groen voor welzijn, biodiversiteit en klimaatadaptatie. Vervolgens reikte hij de Koploperprijs uit aan de deelnemer die de communicatie-opdracht het beste had volbracht. De winnaar was Gerrald de Vries van Lamb Weston/Meijer uit Oosterbierum. Trots nam hij de appelboomprijs in ontvangst. Alle deelnemers ontvingen het Koplopercertificaat.Vervolg


De bijeenkomst werd afgesloten met een smakelijk en duurzaam saladebuffet. Voor de Koplopers zijn er de volgende vervolgacties:


  • Wekelijks een Koploper in het zonnetje in de lokale bladen

  • Mogelijkheid voor ondersteuning bij branding door NHL

  • 50% korting op aanvullend duurzaamheidsadvies in het project ‘Zakelijk verduurzamen

  • Op 27 november Open Dag bij Rinsma Scania Berlikum

  • Uitnodiging door winnaar Koploperprijs LambWeston voor rondleiding (datum volgt)

Meer weten over het Koploperproject? Klik dan hier.


In deze fotogalerij vind je nog meer foto's van deze inspirerende bijeenkomst

Comments


bottom of page