top of page
  • Foto van schrijverJaap de Vries

DZyzzion is adviseur voor de CleanCampagne

Bijgewerkt op: 31 jan. 2020


Sinds kort is de CleanCampagne in Groningen van start gegaan. DZyzzion is een van de energieadviseurs in dit programma en al sinds het begin betrokken bij de opzet hiervan.

De CleanCampagne is een initiatief van de Natuur en Milieufederatie Groningen, in samenwerking met Groninger gemeenten, Omgevingsdienst Groningen en Provincie Groningen. De aanleiding voor het opzetten van deze campagne is het Activiteitenbesluit (art. 2.15 Wet milieubeheer), waarin bedrijven worden verplicht bepaalde energiebesparende maatregelen te treffen. Als gevolg van de afspraken in het Energieakkoord wordt hierop steeds strenger toegezien. In veel provincies is de handhavingscapaciteit inmiddels flink uitgebreid. Maar de CleanCampagne gaat verder dan de wettelijke verplichtingen en wil bedrijven helpen om wat betreft verduurzaming het maximaal mogelijke te bereiken. De start ligt bij de energiehuishouding en dan vooral de energiebesparing. Maar duurzame opwekking, aardgasvrij en een doorkijk naar energieneutraal worden ook expliciet meegenomen.

Er liggen niet alleen kansen voor bedrijven, maar ook verplichtingen. De Groningse gemeenten gaan de komende tijd strikter toezien op naleving van de Wet milieubeheer. Hierin staat dat bedrijven die onder deze wetgeving vallen*, energiemaatregelen móeten treffen die zich in vijf jaar of minder terugverdienen. Bedrijven die dit aangaat ontvangen hierover een brief van hun gemeente. Meedoen aan de CleanCampagne geeft invulling aan deze wettelijke verplichting.

Bedrijven die zich aanmelden bij de CleanCampagne krijgen advies van experts over de mogelijkheden voor verduurzaming van hun bedrijf. Dit landt in een plan van aanpak waar de ondernemer mee aan de slag kan. Een concreet startpunt. DZyzzion is een van de experts die bedrijven helpen bij het opstellen van een plan van aanpak.

Met de uitvoering van het plan van aanpak voldoen bedrijven ook aan hun wettelijke verplichting om energiemaatregelen te treffen. Daarop wordt binnenkort het toezicht verscherpt. Deelnemers aan de CleanCampagne krijgen een lagere prioriteit in het toezicht.

Ondernemers uit de volgende gemeenten kunnen deelnemen aan de CleanCampagne: Bedum, De Marne, Eemsmond, Groningen, Midden-Groningen, Oldambt, Ten Boer, Westerkwartier en Winsum

Kick off

Bedrijven zijn van harte uitgenodigd naar de CleanCampagne Kick off te komen. Deze vindt plaats op donderdag 27 september van 14:30 uur tot 17:00 uur in de EnergyBarn van Entrance. Tijdens de Kick off krijgen bedrijven alles te horen over de wetgeving, toezicht & handhaving en wat de CleanCampagne voor hen kan betekenen. Aanmelden voor de Kick off kan op de website cleancampagne.nl

* Dit geldt voor bedrijven met een energieverbruik van meer dan 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m3 aardgas. Het gaat bijvoorbeeld om kantoren, schoolgebouwen, detailhandel, horeca of productiebedrijven.

Klik hier voor de website van de CleanCampagne

Klik hier voor meer informatie over energieadvies door DZyzzion.

52 weergaven
bottom of page