top of page
  • Foto van schrijverJaap de Vries

100 bedrijven fossielvrij in 2018!


100 bedrijven fossielvrij in 2018

Tijdens Culturele Hoofdstad 2018 gaan minimaal 100 Friese bedrijven aan de wereld laten zien dat ondernemen zonder gebruik van fossiele brandstoffen al heel goed mogelijk is. Na dat jaar gaan we op naar een volledig fossielvrij Fryslân!

Het project 100 bedrijven fossielvrij in 2018 is een initiatief van de freonen fan Fossylfrij Fryslân, een grote groep studenten, bedrijven, overheden, scholen, dorpen en andere organisaties die samen werken aan een fossielvrij Friesland. Het is een van de projecten in het kader van Culturele Hoofdstad 2018, onder de naam Energy Now!. Jaap de Vries van DZyzzion is lid van het aanjaagteam van de freonen en trekker van het project 100 bedrijven fossielvrij.

Sinds kort is de website van het project online: fossielvrijondernemen.frl. Daarop vind je informatie over het project en hoe je met je bedrijf kunt meedoen. Bedrijven kunnen worden begeleid om onafhankelijk te worden van fossiele brandstoffen en hun energierekening fors terug te brengen. Studenten brengen in kaart welke bedrijven nu al grotendeels fossielvrij opereren. Voorbeelden van fossielvrije gebouwen, processen en mobiliteit zullen op de website te vinden zijn op de pagina 'koplopers'. In 2018 zijn er minimaal 100!

Op korte termijn starten we met een groep van 10 pioniers die begeleid worden om zo snel mogelijk helemaal fossielvrij te worden. In het voorjaar gaan we met een grotere groep aan de slag.

Meer weten? Meedoen? Check dan de website fossielvrijondernemen.frl.

62 weergaven
bottom of page