top of page
  • Foto van schrijverJaap de Vries

DZyzzion deelnemer Nederlandse Klimaatcoalitie

Bijgewerkt op: 1 feb. 2020


De Nederlandse Klimaatcoalitie is nieuw initiatief van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu, MVO Nederland, Klimaatverbond Nederland en Natuur & Milieu. Het doel is een sterke coalitie te bouwen van overheden, bedrijven, NGO’s en netwerk- en kennisorganisaties om versneld te komen tot een klimaatneutrale samenleving.

Alle deelnemers nemen hun eigen verantwoordelijkheid. Dit betekent dat zij:

  1. zich committeren aan een klimaatneutrale bedrijfsvoering zo snel als mogelijk, maar uiterlijk in 2050;

  2. de huidige CO2-footprint inzichtelijk maken;

  3. aannemelijk maken dat de weg naar klimaatneutraliteit is ingezet, bijvoorbeeld door eigen tussentijdse doelen (2020) vast te stellen;

  4. als ambassadeur dit initiatief actief promoten binnen de eigen keten, branche en/of sector;

  5. indien gewenst en mogelijk een rol spelen tijdens de Klimaattop in Parijs.

DZyzzion draagt van harte bij aan het bereiken van deze doelen.

Ook meedoen? Lees meer op klimaatcoalitie.nl of schrijf je direct in.

8 weergaven
bottom of page