Overzicht deelnemers Koploperprojecten

Hieronder vind je alle bedrijven en organisaties die aan een van de Koploperprojecten* hebben meegedaan, of momenteel meedoen. Op de kaart zijn ook de gemeenten weergegeven waar een of meerdere Koploperprojecten zijn uitgevoerd.

 

In de lijst kan je naar beneden en naar rechts scrollen, de lijst anders sorteren of zoeken. Veel projecten zijn samen met gemeenten georganiseerd. Sommige projecten zijn provincie-breed of landelijk georganiseerd. Dat staat dan ook vermeld.

 

* De ongeveer 60 deelnemers aan de projecten Koploper Kans voor kleine bedrijfjes zijn niet vermeld.

Logo Koploperproject dzyzzion kleuren-pn

Op de mobiele site is het kaartje lastig te lezen. Bezoek daarom liever onze website.