top of page
  • Foto van schrijverJaap de Vries

Duurzaam ondernemen: SRA-accountants pakken de handschoen op

Afgelopen vrijdag 4 februari kwamen de deelnemers aan het Koploperproject SRA bij elkaar om de uitkomsten van de nulmetingen met elkaar te delen. Dit betreft de eerste fase van dit project, waarin de deelnemers gezamenlijk gedurende een negental maanden samen optrekken om structureel werk te maken van duurzaam ondernemen. Alleen al het delen van de uitkomsten leidde tot veel enthousiasme om voortvarend met duurzaamheid aan de slag te gaan. Hieronder een kort verslag.


Dominique Aarts presenteert de uitkomsten van de nulmeting van Van Oers
Dominique Aarts presenteert de uitkomsten van de nulmeting van Van Oers

Op initiatief van brancheorganisatie SRA, gingen we op 8 oktober van start met een groep van 14 accountantskantoren - van klein tot groot - uit het hele land, plus SRA zelf. Lees hier het nieuwsitem over de kick-off van dit speciale Koploperproject voor de accountancy.


In de afgelopen maanden werden alle kantoren onderworpen aan een uitgebreide nulmeting, uitgevoerd door DZyzzion. Met alle kantoren werden uitgebreide interviews gehouden met de DuOn-Scan. Ook gingen ze aan de slag met het verzamelen van gegevens over energie, mobiliteit en andere milieuaspecten. Sommige kantoren lieten ook direct een aantal medewerkers de scan (online) invullen, om daarmee een beter beeld te krijgen van hoe er in de organisatie over duurzaamheid wordt gedacht en gelijk ook te werken aan meer draagvlak voor de vervolgstappen.


De uitkomsten werden verwerkt in een integraal Duurzaamheidsprofiel op basis van een praktische uitwerking van de internationale richtlijn ISO 26000. Ook werden hierin scores berekend voor de SDG's (Sustainable Development Goals). Naast grafieken, scores, sterke punten en verbeterpunten bevatten de profielen een groot aantal praktische aanbevelingen, zowel over de aanpak van duurzaam ondernemen, als over de inhoudelijke thema's, zoals behoorlijk bestuur, people, planet en profit.Enkele deelnemers sloten online aan, al dan niet vanwege coronamaatregelen
Enkele deelnemers sloten online aan, al dan niet vanwege coronamaatregelen

Daarnaast zijn de milieugegevens verwerkt in de Milieubarometer en werd er een milieuverslag opgesteld, waarin de milieuprestaties en CO2-footprint werden geanalyseerd. Het verslag bevat ook een stappenplan voor klimaatneutraal ondernemen.


De uitkomsten zijn vervolgens individueel met alle deelnemers doorgesproken en toegelicht. Ook kregen ze een instructie over de werking van de Milieubarometer.


Afgelopen vrijdag kwamen de Koplopers bij elkaar in het kantoor van SRA in Utrecht. Na een korte samenvatting van de highlights uit de nulmetingen door Jaap de Vries van DZyzzion, gingen de deelnemers uiteen in drie groepen. Daarin gaf elk kantoor een korte presentatie over de eigen uitkomsten, aan de hand van grafieken en scores uit de nulmeting. Ze gaven aan wat er al goed gaat, maar ook waar de belangrijkste verbeterpunten zitten. In de levendige gesprekken werden veel ervaringen uitgewisseld.In kleine groepen deelden de deelnemers de uitkomsten van de nulmeting met elkaar
In kleine groepen deelden de deelnemers de uitkomsten van de nulmeting met elkaar

Vervolgens werden plenair de belangrijkste bevindingen uit elke groep kort gepresenteerd. Een paar highlights:

  • De uitkomsten van de nulmeting geven veel inzicht (wat doen we goed en wat kan beter?) en de aanbevelingen geven hele praktisch handvatten om aan de slag te gaan met vervolgstappen.

  • Alhoewel het ene kantoor duidelijk verder was dan het andere, is de sector over de hele linie nog wat minder ver met duurzaamheid dan veel andere sectoren. Dat komt ook omdat de druk vanuit de omgeving tot nu toe minder groot was dan bij andere sectoren, zoals de bouw waar in aanbestedingen steeds meer eisen worden gesteld aan duurzaamheid of in de horeca, waar gasten steeds meer eisen gaan stellen.

  • De noodzaak om als accountantskantoor nu wel werk te maken van duurzaamheid wordt heel goed ingezien. Enerzijds is de intrinsieke motivatie, zowel bij de directies als bij de medewerkers, de afgelopen tijd sterk toegenomen. Met name jongere medewerkers zijn veel met duurzaamheid bezig, ook in hun privéleven. Anderzijds zorgen ontwikkelingen als de aankomende eisen voor niet-financiële rapportage (zoals de CSRD) voor veel nieuw werk voor accountants. Ook SRA wordt steeds actiever om de leden hiervan bewust te maken en te ondersteunen, waaronder via dit Koploperproject.

  • Het werd ook duidelijk dat de kantoren de meeste impact op duurzaamheid kunnen hebben door hun klanten te helpen om meer toekomstbestendig te gaan ondernemen. Tegelijkertijd is dat heel lastig als je zelf niet het goede voorbeeld geeft met je eigen organisatie. Je krijgt dan al snel de vraag terug "en hoe doen jullie dat eigenlijk zelf?". Door eerst zelf op een structurele manier steeds duurzamer te ondernemen, bouw je ook kennis en een netwerk op die je voor je klanten kunt gebruiken.

  • Als het gaat om de eigen bedrijfsvoering, bleek dat de kantoren op het gebied van zaken als wet- en regelgeving, ethisch gedrag, duurzaam personeelsbeleid en stakeholderbelangen al vaak hoog scoren.

  • Verbeterpunten liggen onder meer bij het proces: hoe borg ik duurzaam ondernemen in de organisatie via beleid, implementatie en communicatie? Het was mooi om te zien dat vrijwel alle kantoren gelijk al aan de slag waren gegaan met het formeren van een intern team dat zich met duurzaamheid gaat bezig houden. Een mooie eerste stap.

  • Ook op milieugebied valt er nog veel winst te behalen, met name bij het gebouwgebonden energieverbruik en de mobiliteit. Zaken als de inkoop van groene stroom en zonnepanelen waren nog maar bij enkele deelnemers aan de orde. Wel is de laatste jaren een sterke toename te zien in het percentage elektrische auto's.

  • De CO2-footprint was nog maar door 1 deelnemer berekend, die (naast besparingsmaatregelen) ook gelijk de resterende uitstoot compenseert. Tijdens de nulmeting is de footprint voor alle kantoren berekend, wat veel nieuwe inzichten opleverde.


Esther van Huizen-Bouwman van HLB Blömer vertelt over de uitkomsten van haar groep
Esther van Huizen-Bouwman van HLB Blömer vertelt over de uitkomsten van haar groep

SRA-bestuurslid Harry Marissen, die eerder zelf meedeed met het Koploperproject Groningen Zuidost en zelfs de Koploperprijs won, sloot de bijeenkomst af met een toelichting over hoe SRA de leden kan ondersteunen bij verdere verduurzaming. Die rol is heel belangrijk, omdat de ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid zo snel gaat, dat elk kantoor dat niet allemaal zelf kan bijbenen. Zo presenteerde Harry een hele handige 'tijdlijn', waarin de belangrijkste ontwikkelingen op het gebied van wet- en regelgeving op het gebied van duurzaamheid per sector staan vermeld.SRA-bestuurslid Harry Marissen vertelt over de ophanden zijn de rapportageverplichting omtrent duurzaamheid
SRA-bestuurslid Harry Marissen vertelt over de ophanden zijn de rapportageverplichting omtrent duurzaamheid

In de komende maanden gaan alle deelnemers aan de slag met het opstellen van een praktische Duurzaamheidsagenda (actieplan), waarin ze doelen, ambities, indicatoren, acties en verantwoordelijkheden opnemen. Daarmee wordt duurzaam ondernemen een permanent verbeterproces (PDCA-cyclus), in plaats van een aantal losse acties. Deze plannen worden in de volgende bijeenkomst weer met elkaar uitgewisseld. Ook gaan de deelnemers nog aan de slag met hun eigen duurzaamheidsverhaal (MVO-communicatie).


Nog voor de zomer wordt het project afgerond met een passend event.


Lees hier het verslag op de website van SRA: "De tijd van aan de zijlijn staan, is geweest".


Klik hier voor meer informatie over de Koploperprojecten, waaraan inmiddels meer dan 440 bedrijven en andere organisaties deelnamen.

Comments


bottom of page